Home Família Riodinidae Eurybia misellivestris Stichel, 1910