Home Família Riodinidae Eurybia pergaea (Geyer, 1832)